hiện tại vị trí: Trang Chủ / Tin tức / Dòng ACP đa chức năng (A2 + B1)

Dòng ACP đa chức năng (A2 + B1)

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2018-11-12      Nguồn:Site

445-201804102055131137

Công ty chúng tôi mới phát triển dòng bảng tổng hợp đa chức năng, có thể sử dụng cùng một máy sản xuất A2Bảng tổng hợp nhôm không cháy và cũng có thể chuyển sang sản xuất Bảng tổng hợp nhôm B1.


TRƯỜNG HỢP